رضا کی پور

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

لینک کلاس مجازی درس ماشینهای الکتریکی 1

1398/12/10

1399/1/16

1399/1/18

1399/1/23

1399/1/25

1399/1/30

1399/2/1

1399/2/6

DC Machines 1399/2/8

DC Machines 1399/2/15

1399/2/20

1399/2/22

1399/2/29

1399/2/30

1399/3/3

1399/3/5  (1)

1399/3/5   (2)

1399/3/10

1399/3/17 Generators

دانلود ضمیمه بازگشت به بلاگ
دسته بندی : لینک فیلم کلاسهای مجازی , بازدید:444 , تاریخ انتشار : 1399/01/16