رضا کی پور

درباره من

دکتر رضا کی پور
image

دانشیار گروه آموزشی قدرت @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1401/5/20)

استنادات

936

h-index

18

i10-index

30

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

(1401/5/20)

استنادات

639

مقالات

41

h-index

14

مؤلفین همکار

46

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

1379

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

1376

کارشناسی

دانشگاه شهید بهشتی

تجارب

1394 تاکنون

معاون فناوری پارک علم و فناوری

دانشگاه سمنان

1389-1391

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

دانشگاه سمنان

1387-1389

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

دانشگاه سمنان

1386-1387

معاون دانشکده مهندسی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

شبکه های هوشمند

ریزشبکه ها

انرژیهای تجدیدپذیر

برنامه ریزی سیستمهای قدرت

بهره برداری از سیستمهای قدرت

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Joint investment of community energy storage systems in distribution networks using modified Nash bargaining theory
Applied Energy(2021)
امیرعلی نظری, ^رضا کی پور, ^نیما امجدی*
A New Population-Based Optimization Method for Online Minimization of Voltage Harmonics in Islanded Microgrids
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS(2020)
^رضا کی پور*, 9521114001, Mohammad Hassan Khooban, Frede Blaabjerg
A decoupled extended power flow analysis based on Newton-Raphson method for islanded microgrids
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2020)
9421114004, ^رضا کی پور*, 9511103012, ^نیما امجدی
Robust Self-Scheduling of Operational Processes for Industrial Demand Response Aggregators
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS(2020)
9311916007, ^رضا کی پور*, Birgitte Bak-Jensen, Jayakrishnan R. Pillai, Mohammad Hassan Khooban
A cooperative expansion program for Disco and independent microgrids based on a bargaining framework
Sustainable Energy, Grids and Networks(2019)
9421114004, ^رضا کی پور*
Optimization of household energy consumption towards day-ahead retail electricity price in home energy management systems
SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY(2019)
9311916007, ^رضا کی پور*, BirgitteBak-Jensen, JayakrishnanRadhakrishna Pillai
A multi-agent based optimization of residential and industrial demand response aggregators
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2019)
9311916007, ^رضا کی پور*, Birgitte Bak-Jensen, Jayakrishnan R.Pillai
Control strategy for improving voltage quality in residential power distribution network consisting of roof-top photovoltaic-wind hybrid systems, battery storage and electric vehicles
SOLAR ENERGY(2019)
9218022001, ^رضا کی پور*, ^اصغر اکبری فرود
A two-stage stochastic model for energy storage planning in a microgrid incorporating bilateral contracts and demand response program
JOURNAL OF ENERGY STORAGE(2019)
9421114004, ^رضا کی پور*
A Novel Seamless Droop Control Method for Load-Sharing in Photovoltaic-based AC Microgrids
Journal of renewable and sustainable energy(2019)
9011114003, ^رضا کی پور*
استراتژی کنترلی نوین در سیستمهای انرژی ترکیبی بادی-خورشیدی برمبنای تعیین محدوده های بهینه شارژ و دشارژ باتریها در بازه های زمانی مختلف
مدل سازي در مهندسي(2019)
9311123001, ^عباس دیدبان*, ^رضا کی پور
A novel fast maximum power point tracking for a PV system using hybrid PSO-ANFIS algorithm under partial shading conditions
International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization(2019)
9311104010, ^رضا کی پور, دکتر علی کارساز*
Locating power transformer fault based on sweep frequency response measurement by a novel multistage approach
IET SCIENCE MEASUREMENT & TECHNOLOGY(2018)
9111114007, ^رضا کی پور*, ^حمیدرضا ایزدفر, محمد تقی کشاورزی
Optimal sizing methodology for photovoltaic and wind hybrid rooftop generation systems in residential low voltage distribution networks
SOLAR ENERGY(2018)
9218022001, ^اصغر اکبری فرود*, ^رضا کی پور
Detecting the location and severity of transformer winding deformation by a novel adaptive particle swarm optimization algorithm
International Transactions onElectrical Energy Systems(2018)
9111114007, ^رضا کی پور*, ^حمیدرضا ایزدفر, محمد تقی کشاورزی
Stochastic analysis of solar and wind hybrid rooftop generation systems and their impact on voltage behavior in low voltage distribution systems
SOLAR ENERGY(2018)
9218022001, ^رضا کی پور*, ^اصغر اکبری فرود
Stochastic optimization for retailers with distributed wind generation considering demand response
JOURNAL OF MODERN POWER SYSTEMS AND CLEAN ENERGY(2018)
9311916007, ^رضا کی پور*
Retail Energy Management in Electricity Markets: Structure, Challenges and Economic Aspects-a Review
Technology and Economics of Smart Grids and Sustainable Energy(2017)
9311916007, ^رضا کی پور*
A bi-level robust optimization model to determine retail electricity price in presence of a significant number of invisible solar sites
Sustainable Energy, Grids and Networks(2017)
9311916007, ^رضا کی پور*
Application of Robust Optimization Approach to Determine Optimal Retail Electricity Price in Presence of Intermittent and Conventional Distributed Generation Considering Demand Response
Journal of Control, Automation and Electrical Systems(2017)
9311916007, ^رضا کی پور*
مدیریت تراکم اولیه و ثانویه در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار یافته
(2014)
^اصغر اکبری فرود, ^رضا کی پور
برنامه‌ریزی بهینه‌ پاسخگویی تقاضای برق بر اساس مدل‌سازی اقتصادی تابع تقاضای با کشش انعطاف‌پذیر در ایران
(2014)
^رضا کی پور, حجت ایزدخواستی
A Study on the Effects of Solar Tracking Systems on the Performance of Photovoltaic Power Plants
(2014)
^رضا کی پور, شاهرخ فرهنگی, امیر قائدی, خشایار بازیاری
A new approach in MPPT for photovoltaic array based on Extremum Seeking Control under uniform and non-uniform irradiances
SOLAR ENERGY(2013)
^رضا کی پور, محمد رضا خلقانی, محمد حسن خوبان
Permanent Magnet Synchronous Generator Design for Small Wind Turbines
(2012)
^رضا کی پور
Analyzing Capacity Withholding in Oligopoly Electricity Markets Considering Forward Contracts and Demand Elasticity
(2011)
^اصغر اکبری فرود, ^رضا کی پور
A multi-objective framework for dynamic transmission expansion planning in competitive electricity market
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2010)
^اصغر اکبری فرود, ^رضا کی پور
بهینه سازی طول عمر باتری و هزینه های بهره برداری در ریزشبکه های خودگردان با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه NSGA-II
اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران(2019-06-11)
9411103022, ^رضا کی پور
ارائه روشی جدید جهت کاهش آنلاین هارمونیکهای ولتاژ در ریزشبکه های جزیره ای با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO
اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران(2019-06-10)
^رضا کی پور*, حسین قنبری تلوکی, 9521114001
ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪرﯾﺰﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﺮاﻧﺸﯽ
بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2017-05-02)
9411103038, ^رضا کی پور*
بکارگیری کلان داده ها و اینترنت اشیاء برای مدیریت انرژی
بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق(2017-04-19)
9318010007, ^کوروش کیانی*, ^رضا کی پور
ارایه روش نوین برای بازآرایی بهینه شبکه توزیع در حضور خودروهای الکتریکی ومنابع تولید پراکنده
پنجمین کنفرانس انرژی های نو و تولید پراکنده ایران(2017-03-08)
9311104005, ^رضا کی پور*
ارزیابی عملکرد انواع سیستم زمین و جمع کننده های جریان‌سرگردان خطوط مترو جریان مستقیم
سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق(2016-10-24)
9222916001, ^محسن نیاستی, ^رضا کی پور
Reliability assessment of automated substation and functional integration
52nd Annual Meeting of IEEE Industry Application Society(2016-10-02)
فرشید صالحی, آزاده برهمن, ^رضا کی پور, Wei-jen Lee
Determination of Composite System Adequacy Equivalents Using a Reduction Technique: a Case Study on a Regional Electric Company
30th International Power System Conference -PSC2015(2015-11-23)
^رضا کی پور*, 9311916007, 9111114007, 9111105007, اصغر آخوندی, غلامرضا اساسه
Optimization of Green Energy Portfolio in Retail Market Using Stochastic Programming
North American Power Symposium (NAPS), 2015(2015-10-04)
9311916007, ^رضا کی پور*, 8811118006, مسعود داودی
کاهش شبکه خارجی در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای انتقال انرژی الکتریکی
نخستین همایش ملی توسعه پایدار در سیستمهای مهندسی انرژی، آب و محیط زیست(2015-05-20)
9111118008, ^رضا کی پور*
بازآرایی شبکه توزیع در حضور تولیدات پراکنده با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها
بیستمین کنفرانس توزیع برق(2015-04-28)
سجاد بغیری, ^رضا کی پور*, اسماعیل محبوبی مقدم
Optimal scheduling of DERs in a micro-grid by considering CO2 emissions trade
Smart Grid Conference (SGC), 2014(2014-12-09)
^رضا کی پور*, 9218022003
مدیریت مصرف انرژی در صنایع سیمان و گچ بر مبنای استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان در کنترل کننده های برنامه پذیر
سومین کنفرانش بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست(2014-11-22)
^رضا کی پور, ^یوسف علی نژادبرمی
تعیین زوایای بهینه جنوبی و افقی کلکتورهای خورشیدی در شهر یزد
دهمین همایش بین المللی انرژی(2014-08-26)
^رضا کی پور
مدل سازی و مقایسه عملکرد انواع سیستم های ردیاب خورشید و ثابت در نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی دانشگاه سمنان
بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران(2014-05-22)
^رضا کی پور
محاسبه زاویه بهینه پنل های نیروگاه فتوولتائیک برای تمام سال با استفاده از الگوریتم ژنتیک
اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی(2014-05-19)
^رضا کی پور
ارائه روش جدید در ردیابی نقطه حداکثر توان سلول های خورشیدی بر اساس سیستم استخراج نقطه اکسترمم
بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق(2013-11-02)
حامد حیدری دوست آباد, ^رضا کی پور
پایش تبانی و قدرت در بازارهای انرژی
نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران(2013-10-08)
^رضا کی پور, ^محسن نیاستی
ارزیابی قابلیت اطمینان و ارزش اقتصادی سیستم قدرت مستقل کوچک با منابع تجدیدپذیر در مناطق ییلاقی شهرستان مهدیشهر
سومین همایش ملی سوخت انر ژی و محیط زیست(2013-09-17)
^رضا کی پور
New fuzzy control system design for maximum power point tracking of wind turbine
هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق(2013-04-30)
^رضا کی پور, ^ناصر اسکندریان, محمد رضا خلقانی
کنترل ‎‏، سایزبندی و مانیتورینگ سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی با استفاده از شبکه‌های پتری
سومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران(2013-01-22)
^عباس دیدبان, ^رضا کی پور
Smart Control Design to improve Low-Voltage Ride-Through Capability of Wind Turbine
بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق ایران(2012-11-12)
^رضا کی پور, ^ناصر اسکندریان
طراحی سیستم کنترل براساس تقریب دوخطی به منظور ردیابی نقطه حداکثر توان در سلول‌های خورشیدی
بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق ایران(2012-11-12)
^رضا کی پور
کنترل همزمان زاویه پیچ و STATCOM به منظور بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین توربین های بادی سرعت ثابت
نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران(2012-10-09)
^رضا کی پور, ^ناصر اسکندریان
بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین توربین های بادی با استفاده از DVR
نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران(2012-10-09)
^رضا کی پور, ^ناصر اسکندریان
Reduction of Battery Size and Charge-Discharge for Active power Smoothing of DFIG
11th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)(2012-05-18)
^رضا کی پور
Reduction of Energy Storage System for Smoothing Hybrid wind-PV Power Fluctuation
11th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)(2012-05-18)
^رضا کی پور
تعیین قیمت انرژی نیروگاه های حرارتی ایران با مطالعه موردی شبکه برق تهران
چهارمین کنفرانس نیروگاه های برق(2012-02-14)
^محسن نیاستی, ^رضا کی پور
مدل سازی و کنترل سیستمهای هیبرید بادی - فتو ولتائیک با استفاده از شبکه پتری
چهارمین کنفرانس نیروگاه های برق(2012-02-14)
^عباس دیدبان, ^رضا کی پور
بررسی اثرات استفاده از توربین های بادی بر کیفیت برق شبکه
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق(2011-10-31)
^رضا کی پور
ارائه یک طرح نوین مهندسی جهت مدیریت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^حامد جهانشاهی, علی کارگران, محمدرضا رضائیان, ^رضا کی پور
ارزیابی قابلیت اطمینان در پست های اتوماسیون با در نظر گرفتن تجهیزات مازاد
بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق(2010-11-08)
^رضا کی پور, ^زهرا مروج
مقایسه الگوریتم های جستجوی تصادفی و نرم افزار GAMS جهت کمینه کردن اعوجاج هارمونیکی ولتاژ شبکه های توزیع با استفاده از فیلتر اکتیو
اولین کنفرانس کیفیت توان در سیستم های قدرت(2010-09-21)
^رضا کی پور, ^مصطفی جزایری
A comparative study on performance of metaheuristics optimization methods for optimal Var sizing and allocation
IEEE SIBIRCON-2010(2010-07-11)
^رضا کی پور
Probabilistic Voltage Stability Constrained Optimal Power Flow Considering Wind Farms
IEEE Region & SIBIRICON(2010-07-11)
^رضا کی پور, ^مصطفی جزایری
استفاده از الگوریتم PSO و نرم افزار GAMS جهت کمینه کردن اعوجاج های هارمونیکی ولتاژ شبکه های توزیع با استفاده از فیلتر اکتیو
پانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق(2010-05-04)
^رضا کی پور
مدل سازی اتصال یک نیروگاه باد به شبکه قدرت با استفاده از لینکVSC-HVDC
اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران(2010-03-09)
محسن بندرآبادی, ^یوسف علی نژادبرمی, ^رضا کی پور
مدلسازی و کنترل توربین بادی با انرژی های القایی تغذیه دوبل و بررسی دو مد کنترلی ولتاژ و توان راکتیو در اتصال به شبکه در برابر تغییرات سرعت باد
اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی(2010-01-24)
^رضا کی پور
استفاده از الگوریتم PSO جهت کمینه کردن اعوجاج های هارمونیکی ولتاژ شبکه های توزیع با استفاده از فیلتر اکتیو
اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی(2010-01-24)
^رضا کی پور
تعادل نش در بازار رقابتی برق با در نظر گرفتن تراکم
بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق(2009-11-16)
^رضا کی پور
Benefit Oriented Transmission Expansion Planning in Competitive Electricity Markets
WCSET 2009(2009-04-01)
^رضا کی پور, محمود رضا حقی فام, حسین سیفی
پايان نامه
مرادي فر امير ، مقطع : كارشناسي ارشد
اناليز قابليت اطمينان در پستهاي اتوماسيون
صالحي فرشيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
جابجايي توليدات پراكنده با استفاده از بهينه سازي چند هدفه
مسعوديان زاده سيدرضا(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اتصال بهينه مزرعه بادي به شبكه براساس تحليل قابليت اطمينان
دوست محمدي محمدتقي(تاریخ دفاع: 1391/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جابجايي بهينه توليدات پراكنده بر مبناي سازي سود جامعه
شيرزادايرج وحيد(تاریخ دفاع: 1390/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توليد با ريسك محدود براي خرده فروشي برق با در نظر گرفتن قيمت گذاري زمان واقعي
حسن پور پازواري آرمان(تاریخ دفاع: 1390/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه مدلسازي قدرت بازار
سالار خيلي سعيد(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود قابليت عبور از ولتاژ پايين مزارع توربين بادي با استفاده از ادوات
حيدري دوست آباد حامد(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشي جديد براي توسعه شبكه انتقال و تخصيص هزينه هاي آن بر مبناي مشاركت كاربران
خانعلي بابك(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
هاشمي مرضيه السادات(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روشي نوين براي رديابي نقطه حداكثر توان در مبدل هاي خورشيدي
يزداني مجيد(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از مدل پتري در شبكه هاي توليد و انتقال سيستم هاي قدرت
حبيبي كوچكسرائي ايمان(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ايزدخواستي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت مصرف انرژي در صنايع گچ بر مبناي استفاده از كنترل كننده هاي برنامه پذير
كريمي نژاد فرهاد(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي قابليت اعتماد و ارزش اقتصادي سيستم هاي هيبريد مستقل از شبكه مبتني بر انرژي هاي باد و خورشيد
سعيدي سعيد(تاریخ دفاع: 1393/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توان كمكي هواپيما (APU)
اسمعيلي خدابنده خان احمد(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش شبكه خارجي در ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي انتقال توان الكتريكي
رضواني بيژن(تاریخ دفاع: 1394/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي توان راكتيو در شبكه برق استان سمنان
معيني علي جان(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي نقطه حداكثر توان در سيستم تبديل انرژي بادي در حضور ژنراتور القايي تغذيه دوبل با استفاده از كنترل تطبيقي مدل مرجع
احمدي نسرين(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه‌سازي استفاده از مولدهاي توليد هم‌زمان برق و حرارت مقياس كوچك با هدف كاهش هزينه و آلودگي‌هاي زيست محيطي محلي
ميرزازاده پويا(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تنظيم فركانس و تسهيم توان در ريزشبكه هاي هوشمند در حضور منابع تجديد پذير خورشيدي و بادي
شجري قاسم خيلي صادق ، مقطع : دكتري
هماهنگي حفاظتي رله هاي اضافه جريان ريز شبكه هاي قدرت در حالتهاي بهره برداري متصل و مستقل از شبكه با استفاده از روش الگوريتم جستجوي گرانشي
اخلاقي محمد(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه‌سازي مصرف انرژي الكتريكي در فرايند توليد فولاد به روش كوره القايي
خيري علي(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از شبكه هاي پتري براي مديريت انرژي درشبكه هاي قدرت
ميرزاپور مغانلو پريسا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين استراتژي كنترلي بهينه در سيستم هاي انرژي الكتريكي تركيبي مبتني بر منابع باد وخورشيد
ابراهيمي عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي مشروح بهبود يافته سيم پيچي ترانسفورماتور به منظور تشخيص خطاي جابه جايي سيمپيچي با استفاده از داده هاي تحليل پاسخ فركانسي
جهان محمدصادق(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : دكتري
ارزيابي و بهبود پروفيل و نوسانات ولتاژ در شبكه هاي توزيع فشار ضعيف در حضور منابع انرژي پراكنده
به روش وحيد(تاریخ دفاع: 1397/07/09) ، مقطع : دكتري
مديريت خرده فروشي برق در حضور توليدات پراكنده و بهره گيري از مديريت طرف تقاضا
گل محمدي حسام(تاریخ دفاع: 1397/12/11) ، مقطع : دكتري
بازآرايي شبكه توزيع فشار متوسط با در نظر گرفتن اثر خودروهاي برقي
جنگ دوست چوكامي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1395/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روش كنترلي جديد براي تقسيم بار غيرخطي بين اينورترهاي ريز شبكه قدرت
قنبري تلوكي حسين(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره برداري بهينه ازسيستم هاي چند ريزشبكه اي در شبكه توزيع هوشمند
ميرزائي بيزكي محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت و كنترل غير متمركز مولدهاي توليد پراكنده در ريزشبكه با در نظر گرفتن مديريت بار
مبشر محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشي جديد براي رديابي نقطه توان بيشينه در سامانه هاي فتوولتائيك خورشيدي در شرايط سايه جزئي
فرزانه جواد(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت انرژي در ريزشبكه مستقل از شبكه با در نظر گرفتن هزينه عمر باتري
رضائي زواره فروغ(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره برداري بهنيه ي منابع توليدهمزمان در ريزشبكه ها بادر نظر گرفتن آلودگي محلي
ستمار محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ساختار بهينه جمع كنده هاي جريان سرگردان در خطوط حمل و نقل ريلي برقي جريان مستقيم
زارع جويباري ابراهيم(تاریخ دفاع: 1400/07/28) ، مقطع : دكتري
تشخيص حالت جزيره اي در ريزشبكه‌ها با استفاده از يك روش تركيبي نوين
پورغلامي رامتين(تاریخ دفاع: 1397/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص حالت جزيره اي در ريزشبكه‌ها با استفاده از يك روش تركيبي نوين
پورغلامي رامتين(تاریخ دفاع: 1397/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روش جديد پخش بار براي ريز شبكه هاي جزيره‌اي با در نظر گرفتن مشخصه افتي منابع توليد پراكنده
بيرانوند محمدحسن(تاریخ دفاع: 1397/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روش جديد پخش بار براي ريز شبكه هاي جزيره‌اي با در نظر گرفتن مشخصه افتي منابع توليد پراكنده
بيرانوند محمدحسن(تاریخ دفاع: 1397/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي عملكرد خودروهاي برقي در ريزشبكه ها با در نظرگرفتن منافع مالكان خودروها
درياباري سيدمحمدكاظم(تاریخ دفاع: 1400/07/17) ، مقطع : دكتري
جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوري در شبكه انتقال نيروي برق با در نظر گرفتن هزينه مسير مخابراتي درشرايط نرمال شبكه و تك پيشامد
اسدي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1397/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكانيابي و تعيين چن دهدفه پاركينگ شارژ خودرورهاي برقي در شبكه توزيع با در نظرگرفتن قيود فني و اقتصادي
معروفي سيدمحمد(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي توسعه توليد و ذخيره در سيستم هاي قدرت با نفوذ بالاي منابع انرژي تجديد پذير
قوانلو حامد ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي توسعه توليد بصورت تعاملي در ريزشبكه‌هاي متصل بهم
نظري اميرعلي(تاریخ دفاع: 1399/07/15) ، مقطع : دكتري
كمينه سازي اعوجاج هارمونيكي ولتاژهاي ريزشبكه با استفاده از ظرفيت باقي‌مانده منابع توليد پراكنده مبتني بر الكترونيك قدرت
ادينه المه جق بهروز ، مقطع : دكتري
مديريت انرژي ساختمان بر مبناي مدل هاب انرژي با در نظر گرفتن برنامه هاي پاسخ بار
عليمراديان احسان ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي توسعه توليد پراكنده با تعيين سطح بهينه مشوق هاي پرداختي به سرمايه گذار خصوصي
يزدانخواه ارمين(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك روش هوشمند براي مديريت بهينه مصرف انرژي خانه مسكوني بر مبناي مدل هاب انرژي
دائيان علي اكبر ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي عملكرد جمع كننده پاسخ تقاضا بخش تجاري با استفاده از تئوري تصميم گيري شكاف اطلاعاتي
انصاري قاسم ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل توزيع شده ولتاژ و توان در ريز شبكه هاي DC با استفاده از سيستم هاي چند عاملي
علي محمدي مصطفي ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل توزيع شده ولتاژ و توان در ريز شبكه هاي DC با استفاده از سيستم هاي چند عاملي
علي محمدي مصطفي(تاریخ دفاع: 1400/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدیریت توان راکتیو در شبکه های قدرت با حضور تولید بادی
مدیریت توان راکتیو در شبکه های قدرت با حضور تولید بادی
سیستم تعیین پارامترهای مدارمعادل مدل مشروح سیم پیچی ترانسفورماتور به کمک پاسخ فرکانسی
دانشگاه سمنان(2018-11-06)
سیستم تعیین پارامترهای مدار معادل مدل سیم پیچی ترانسفورماتور به کمک پاسخ فرکانسی
دانشگاه سمنان(2017-04-15)
ماژول آموزشی سیستم پمپاژ آب خورشیدی
دانشگاه سمنان(2017-03-08)
ماژول آموزشی دنبال کننده نقطه بیشینه توان در سیستمهای فتوولتاییک
دانشگاه سمنان(2016-07-17)
سیستم کنترل دمای محیط داخلی با استفاده از ملات رسانا
دانشگاه سمنان(2020-05-04)
رکعت شمار نماز با استفاده از تلفن همراه لمسی
ایران(2018-03-06)
ارزيابي قابليت اطمينان شبكه انتقال و فوق توزيع موجود و آينده شركت برق منطقه اي سمنان
(2017-03-15 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
کتاب درس برنامه ریزی سیستمهای قدرت   (571 بار دانلود)
نرم افزار EKTS   (450 بار دانلود)
برای شبیه سازی مدارهای فرمان در کارگاه برق
عکس: با دانشجویان 7 اردیبهشت 1398   (577 بار دانلود)
برگزاری جلسه درس تحلیل سیستمهای انرژی در کنار خطوط انتقال قدرت دانشگاه سمنان- 7 اردیبهشت 1398

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
rkeypour@semnan.ac.ir
(+98)2331533985

فرم تماس