رضا کی پور

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

کلاس درس برنامه ریزی سیستمهای انرژی

1398/12/19

1399/1/18

1399/1/24

1399/1/25

SEP & NEP  1399/1/31

NEP 1399/2/1

RPP 1399/2/7

Uncertainties & ELDC 1399/2/14

ELDC 1399/2/15

1399/2/21

1399/2/22

 

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : لینک فیلم کلاسهای مجازی , بازدید:514 , تاریخ انتشار : 1399/01/18